تلفن: 86-838-2274206
page_banner

سیستم مدیریت کیفیت

01

کیفیت مدیریت شده توسط QA در طول کل فرآیند
نظارت و پیگیری کل فرآیند کیفیت محصول از خرید مواد اولیه تا تولید، پردازش، ذخیره سازی، انتقال و پس از فروش.

02

مدیریت فایل
کارکردهای پیش نویس، بازنگری، بررسی، تأیید، بازیابی، بایگانی، تخریب را ارائه دهید.

03

تست QC و مدیریت داده ها
ارائه مدیریت داده های بازرسی خام، ادغام داده های بازرسی خام با نمونه ها، گزارش های بازرسی کیفیت و غیره.

04

تحلیل و بررسی کیفیت
عملکرد تجزیه و تحلیل عمیق داده ها بر اساس داده های فرآیند مدیریت کیفیت و داده های خام بازرسی کیفیت.

قابلیت های تحلیلی

● Agilene GC
● Agilene HPLC
● Shimadzu HPLC
● طیف سنج جذب اتمی
● NMR (شخص ثالث)
● LC-MS (شخص ثالث)

JHGFYU